Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 8989, quý khách nhập vào *8989
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 8989, nhập vào 098*8989

Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 0798.18.1991 4.400.000 53 Đặt mua
3 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 0798.58.1991 1.600.000 57 Đặt mua
5 Mobifone 0798.68.1991 6.600.000 58 Đặt mua
6 Mobifone 0767.04.1991 1.000.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 0703.16.1991 1.200.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
9 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua
10 Mobifone 0703.26.1991 1.200.000 38 Đặt mua
11 Viettel 0869.991.991 49.500.000 61 Đặt mua
12 Mobifone 09.0990.1991 41.700.000 47 Đặt mua
13 Viettel 086.29.4.1991 5.600.000 49 Đặt mua
14 Viettel 086.204.1991 5.600.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0359.73.1991 1.750.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0356.3.4.1991 1.860.000 41 Đặt mua
17 Viettel 034.835.1991 1.830.000 43 Đặt mua
18 Viettel 086.29.7.1991 5.600.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0343.981.991 1.750.000 47 Đặt mua
20 Viettel 086.27.5.1991 5.600.000 48 Đặt mua
21 Viettel 086.24.1.1991 5.600.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0327.61.1991 1.630.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0866.02.1991 5.100.000 42 Đặt mua
24 Viettel 086.252.1991 5.600.000 43 Đặt mua
25 Viettel 0354.8.5.1991 1.750.000 45 Đặt mua
26 Viettel 086.27.4.1991 5.600.000 47 Đặt mua
27 Viettel 0325.9.7.1991 1.640.000 46 Đặt mua
28 Viettel 0399.7.2.1991 2.130.000 50 Đặt mua
29 Viettel 0866.08.1991 5.600.000 48 Đặt mua
30 Viettel 086.206.1991 5.600.000 42 Đặt mua
31 Viettel 086.5.03.1991 5.100.000 42 Đặt mua
32 Viettel 0329.73.1991 1.750.000 44 Đặt mua
33 Viettel 039.7.05.1991 1.750.000 44 Đặt mua
34 Viettel 086.24.2.1991 5.600.000 42 Đặt mua
35 Viettel 086.209.1991 5.600.000 45 Đặt mua
36 Viettel 035.264.1991 3.900.000 40 Đặt mua
37 Viettel 0329.3.7.1991 1.330.000 44 Đặt mua
38 Viettel 086.21.4.1991 5.600.000 41 Đặt mua
39 Viettel 086.5.07.1991 4.100.000 46 Đặt mua
40 Viettel 0379.28.1991 2.130.000 49 Đặt mua
41 Viettel 086.7.01.1991 3.100.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0389.41.1991 1.750.000 45 Đặt mua
43 Viettel 0328.4.5.1991 1.580.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0393.64.1991 1.750.000 45 Đặt mua
45 Viettel 086.28.7.1991 5.600.000 51 Đặt mua
46 Viettel 086.231.1991 5.600.000 40 Đặt mua
47 Viettel 0374.78.1991 1.560.000 49 Đặt mua
48 Viettel 0337.59.1991 2.280.000 47 Đặt mua
49 Viettel 086.23.7.1991 5.600.000 46 Đặt mua
50 Viettel 0336.8.4.1991 1.210.000 44 Đặt mua
51 Viettel 086.26.7.1991 5.600.000 49 Đặt mua
52 Viettel 0349.27.1991 1.330.000 45 Đặt mua
53 Viettel 086.24.7.1991 5.600.000 47 Đặt mua
54 Viettel 086.272.1991 5.600.000 45 Đặt mua
55 Mobifone 0896.04.1991 2.300.000 47 Đặt mua
56 Mobifone 0896.7.3.1991 2.700.000 53 Đặt mua
57 Mobifone 0939.3.8.1991 8.800.000 52 Đặt mua
58 Mobifone 0896.7.1.1991 2.700.000 51 Đặt mua
59 Mobifone 0939.2.6.1991 9.700.000 49 Đặt mua
60 Mobifone 0907.6.5.1991 4.000.000 47 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1991 : 9d55c82ec26892e51604e477ff9687ba

DMCA.com Protection Status