Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 8989, quý khách nhập vào *8989
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 8989, nhập vào 098*8989

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.73.1992 1.830.000 47 Đặt mua
2 Mobifone 0708.76.1992 2.130.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0765.84.1992 1.830.000 51 Đặt mua
4 Mobifone 0786.57.1992 1.830.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0765.77.1992 2.130.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 0767.53.1992 1.830.000 49 Đặt mua
7 Mobifone 0703.56.1992 1.830.000 42 Đặt mua
8 Mobifone 0707.32.1992 2.600.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 0762.21.1992 1.830.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0703.48.1992 1.830.000 43 Đặt mua
11 Mobifone 0703.25.1992 1.680.000 38 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.15.1992 810.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0796.01.1992 1.830.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0777.93.1992 3.000.000 54 Đặt mua
15 Mobifone 0769.06.1992 1.830.000 49 Đặt mua
16 Vietnamobile 0585.77.1992 950.000 53 Đặt mua
17 Mobifone 0786.64.1992 1.830.000 52 Đặt mua
18 Vinaphone 0813.27.1992 1.830.000 42 Đặt mua
19 Mobifone 0786.28.1992 1.680.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0398.72.1992 1.830.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0782.46.1992 1.830.000 48 Đặt mua
22 Mobifone 0797.63.1992 1.830.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 0786.67.1992 1.680.000 55 Đặt mua
24 Viettel 0365.46.1992 1.830.000 45 Đặt mua
25 Mobifone 0797.47.1992 1.830.000 55 Đặt mua
26 Mobifone 0786.06.1992 1.830.000 48 Đặt mua
27 Mobifone 0703.65.1992 1.830.000 42 Đặt mua
28 Mobifone 0785.96.1992 1.830.000 56 Đặt mua
29 Viettel 0328.77.1992 2.130.000 48 Đặt mua
30 Mobifone 0769.61.1992 1.830.000 50 Đặt mua
31 Mobifone 0784.88.1992 2.130.000 56 Đặt mua
32 Mobifone 0707.85.1992 2.600.000 48 Đặt mua
33 Mobifone 0707.81.1992 2.600.000 44 Đặt mua
34 Mobifone 0775.18.1992 1.830.000 49 Đặt mua
35 Mobifone 077.5.02.1992 1.900.000 42 Đặt mua
36 Mobifone 0769.66.1992 2.130.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0797.59.1992 1.680.000 58 Đặt mua
38 Vinaphone 081775.1992 1.890.000 49 Đặt mua
39 Vinaphone 0817.81.1992 980.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 0823.93.1992 5.020.000 46 Đặt mua
41 Vinaphone 082.557.1992 1.100.000 48 Đặt mua
42 Vinaphone 0838.77.1992 1.900.000 54 Đặt mua
43 Vinaphone 0839.33.1992 1.860.000 47 Đặt mua
44 Vinaphone 0825.95.1992 5.040.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 081777.1992 6.650.000 51 Đặt mua
46 Vinaphone 082.553.1992 1.100.000 44 Đặt mua
47 Vinaphone 0839.66.1992 1.900.000 53 Đặt mua
48 Vinaphone 081.737.1992 1.100.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0836.77.1992 1.900.000 52 Đặt mua
50 Vinaphone 083339.1992 1.990.000 47 Đặt mua
51 Vinaphone 0825.97.1992 1.100.000 52 Đặt mua
52 Vinaphone 09.1985.1992 8.930.000 53 Đặt mua
53 Vinaphone 082.345.1992 6.280.000 43 Đặt mua
54 Vinaphone 08.1979.1992 5.310.000 55 Đặt mua
55 Vinaphone 0837.38.1992 1.990.000 50 Đặt mua
56 Vinaphone 085.787.1992 1.100.000 56 Đặt mua
57 Vinaphone 082.885.1992 1.500.000 52 Đặt mua
58 Vinaphone 0858.58.1992 5.030.000 55 Đặt mua
59 Vinaphone 0839.88.1992 1.990.000 57 Đặt mua
60 Vinaphone 085.779.1992 2.060.000 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status