Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 8989, quý khách nhập vào *8989
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 8989, nhập vào 098*8989

Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0369.07.2014 700.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0335.83.2014 700.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0968.17.2014 700.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0368.78.2014 700.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0347.38.2014 700.000 32 Đặt mua
6 Vinaphone 0824.53.2014 1.180.000 29 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.49.2014 2.280.000 44 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.34.2014 2.280.000 38 Đặt mua
9 Viettel 0969.13.2014 2.800.000 35 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.55.2014 2.600.000 41 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.78.2014 2.600.000 46 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.43.2014 980.000 32 Đặt mua
13 Vinaphone 09.1985.2014 6.290.000 39 Đặt mua
14 Vinaphone 0913.63.2014 2.490.000 29 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.97.2014 980.000 45 Đặt mua
16 Vinaphone 0912.93.2014 1.940.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0919.13.2014 1.960.000 30 Đặt mua
18 Vinaphone 0913.92.2014 2.490.000 31 Đặt mua
19 Vinaphone 0918.67.2014 1.990.000 38 Đặt mua
20 Vinaphone 0913.96.2014 2.450.000 35 Đặt mua
21 Vinaphone 0915.65.2014 1.700.000 33 Đặt mua
22 Vinaphone 0915.94.2014 1.700.000 35 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.34.2014 1.990.000 30 Đặt mua
24 Vinaphone 0915.98.2014 1.660.000 39 Đặt mua
25 Vinaphone 0919.64.2014 1.970.000 36 Đặt mua
26 Vinaphone 0949.46.2014 980.000 39 Đặt mua
27 Vinaphone 0915.93.2014 1.660.000 34 Đặt mua
28 Vinaphone 0943.19.2014 980.000 33 Đặt mua
29 Vinaphone 0915.69.2014 1.690.000 37 Đặt mua
30 Vinaphone 0916.33.2014 1.980.000 29 Đặt mua
31 Vinaphone 0919.61.2014 1.990.000 33 Đặt mua
32 Vinaphone 0916.45.2014 1.990.000 32 Đặt mua
33 Vinaphone 0913.51.2014 1.960.000 26 Đặt mua
34 Vinaphone 0913.64.2014 1.940.000 30 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.81.2014 1.960.000 32 Đặt mua
36 Vinaphone 0918.82.2014 1.970.000 35 Đặt mua
37 Vinaphone 0919.31.2014 1.990.000 30 Đặt mua
38 Vinaphone 0918.17.2014 1.950.000 33 Đặt mua
39 Vinaphone 0918.35.2014 1.990.000 33 Đặt mua
40 Vinaphone 0918.97.2014 1.990.000 41 Đặt mua
41 Vinaphone 0915.31.2014 1.670.000 26 Đặt mua
42 Vinaphone 0919.35.2014 1.950.000 34 Đặt mua
43 Vinaphone 0913.98.2014 2.470.000 37 Đặt mua
44 Vinaphone 0916.83.2014 1.980.000 34 Đặt mua
45 Vinaphone 0919.46.2014 1.990.000 36 Đặt mua
46 Vinaphone 0912.91.2014 1.990.000 29 Đặt mua
47 Vinaphone 0912.49.2014 1.960.000 32 Đặt mua
48 Vinaphone 0919.26.2014 1.970.000 34 Đặt mua
49 Vinaphone 09.1968.2014 6.280.000 40 Đặt mua
50 Vinaphone 0916.92.2014 1.970.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0918.83.2014 1.950.000 36 Đặt mua
52 Vinaphone 0886.07.2014 1.600.000 36 Đặt mua
53 Vinaphone 0948.67.2014 1.250.000 41 Đặt mua
54 Vinaphone 0948.56.2014 1.250.000 39 Đặt mua
55 Vinaphone 0941.33.2014 2.200.000 27 Đặt mua
56 Vinaphone 0886.26.2014 2.180.000 37 Đặt mua
57 Vinaphone 094.222.2014 6.000.000 26 Đặt mua
58 Vinaphone 094.936.2014 1.250.000 38 Đặt mua
59 Vinaphone 0886.83.2014 2.580.000 40 Đặt mua
60 Vinaphone 0833.56.2014 840.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status