Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 8989, quý khách nhập vào *8989
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 8989, nhập vào 098*8989

Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0326.64.2018 700.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0867.93.2018 700.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0377.11.2018 700.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0353.12.2018 700.000 25 Đặt mua
5 Viettel 0347.20.2018 700.000 27 Đặt mua
6 Viettel 0366.94.2018 700.000 39 Đặt mua
7 Viettel 0969.12.2018 4.350.000 38 Đặt mua
8 Viettel 0386.77.2018 2.000.000 42 Đặt mua
9 Vinaphone 0913.67.2018 3.420.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0868.18.2018 4.380.000 42 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.39.2018 1.830.000 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0886.13.2018 980.000 37 Đặt mua
13 Vinaphone 0916.28.2018 3.000.000 37 Đặt mua
14 Vinaphone 0948.64.2018 1.250.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0942.33.2018 1.590.000 32 Đặt mua
16 Vinaphone 0947.09.2018 1.400.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 0911.85.2018 3.300.000 35 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.33.2018 1.800.000 39 Đặt mua
19 Vinaphone 0815.99.2018 2.600.000 43 Đặt mua
20 Vinaphone 0945.26.2018 1.590.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0946.80.2018 1.325.000 38 Đặt mua
22 Vinaphone 0946.81.2018 1.590.000 39 Đặt mua
23 Vinaphone 0944.76.2018 1.590.000 41 Đặt mua
24 Vinaphone 0941.82.2018 1.680.000 35 Đặt mua
25 Vinaphone 0886.73.2018 1.250.000 43 Đặt mua
26 Vinaphone 0915.81.2018 2.940.000 35 Đặt mua
27 Vinaphone 0889.70.2018 1.325.000 43 Đặt mua
28 Vinaphone 0837.06.2018 980.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 0911.28.2018 2.930.000 32 Đặt mua
30 Vinaphone 0836.50.2018 910.000 33 Đặt mua
31 Vinaphone 0949.46.2018 1.325.000 43 Đặt mua
32 Vinaphone 0836.00.2018 1.100.000 28 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.79.2018 4.490.000 51 Đặt mua
34 Vinaphone 0826.86.2018 2.940.000 41 Đặt mua
35 Vinaphone 0917.84.2018 2.200.000 40 Đặt mua
36 Vinaphone 0948.74.2018 1.325.000 43 Đặt mua
37 Vinaphone 0819.20.2018 910.000 31 Đặt mua
38 Vinaphone 0943.16.2018 1.690.000 34 Đặt mua
39 Vinaphone 0942.65.2018 1.690.000 37 Đặt mua
40 Vinaphone 0912.75.2018 3.000.000 35 Đặt mua
41 Vinaphone 0947.84.2018 1.250.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 0942.27.2018 1.990.000 35 Đặt mua
43 Vinaphone 0944.49.2018 1.325.000 41 Đặt mua
44 Vinaphone 0947.03.2018 1.600.000 34 Đặt mua
45 Vinaphone 0886.96.2018 3.230.000 48 Đặt mua
46 Vinaphone 0914.80.2018 1.250.000 33 Đặt mua
47 Vinaphone 0889.60.2018 980.000 42 Đặt mua
48 Vinaphone 094.246.2018 1.700.000 36 Đặt mua
49 Mobifone 0797.18.2018 1.750.000 43 Đặt mua
50 Mobifone 0908.54.2018 1.287.500 37 Đặt mua
51 Mobifone 0792.18.2018 1.710.000 38 Đặt mua
52 Mobifone 0937.96.2018 1.212.500 45 Đặt mua
53 Mobifone 0908.27.2018 1.740.000 37 Đặt mua
54 Mobifone 0908.872.018 1.400.000 43 Đặt mua
55 Mobifone 0908.4.8.2018 1.350.000 40 Đặt mua
56 Mobifone 093.7.03.2018 1.710.000 33 Đặt mua
57 Mobifone 0798.18.2018 1.750.000 44 Đặt mua
58 Mobifone 0933.84.2018 1.287.500 38 Đặt mua
59 Mobifone 0785.18.2018 1.710.000 40 Đặt mua
60 Mobifone 0786.18.2018 1.750.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status